Menu
Your Cart

Privacy Policy


Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα «eshop.markmilan.gr» χωρίς να δώσει καμία προσωπική πληροφορία.

Οι περιπτώσεις που θα χρειαστούμε κάποια προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων, τηλέφωνο κ.ά.) είναι για να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία σας.
Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα «eshop.markmilan.gr» τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές μαζί σας, την επικοινωνία, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους ή να χορηγηθούν σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).


Το ηλεκτρονικό κατάστημα «eshop.markmilan.gr» λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του«eshop.markmilan.gr» τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.


Mπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει ή και να περιορίσετε ή ακυρώσετε τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.

Σε κάθε περίπτωση σας ενημερώνουμε για την ύπαρξη των δικαιωμάτων πρόσβασης και εναντίωσης που έχετε σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997.
To «eshop.markmilan.gr» μπορεί κατά καιρούς να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείο για να σας ενημερώνει για τη διάθεση από τις σελίδες του παρόμοιων προϊόντων και υπηρεσιών.

Σε περίπτωση ωστόσο που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιου είδους μηνύματα, μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας στη διεύθυνση «eshop@markmilan.gr».


ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το ηλεκτρονικό κατάστημα «eshop.markmilan.gr» έχει βασική προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πλέον σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος«eshop.markmilan.gr» επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:


 ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
Το ηλεκτρονικό κατάστημα «eshop.markmilan.gr» χρησιμοποιεί την τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites).
Με αυτή την τεχνολογία, κάθε στοιχείο που καταχωρείτε στο site μας κρυπτογραφείται/κωδικοποιείται πριν βγει online, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από ένα μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη μεταφορά.


ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΗ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Επιπλέον προσωπική ασφάλεια αποτελεί το όνομα χρήστη (user name) και ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας (password) που δίνετε όταν γίνεστε μέλος του«eshop.markmilan.gr». Με αυτόν τον τρόπο κάθε φορά που τους χρησιμοποιείτε, σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.
Κατά την παραγγελία σας και εφόσον έχετε συνδεθεί με το όνομα χρήστη (user name) και με τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) στο ηλεκτρονικό κατάστημα«eshop.markmilan.gr», η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή σας και τα συστήματά μας κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 128bits. Δηλαδή κάθε φορά που στέλνετε πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser σας τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού 128bits και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα.
Φυλάσσετε με προσοχή τους κωδικούς και το pin σας και μην τους δίνετε ποτέ σε τρίτους
Κατά την δημιουργία του προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password) δημιουργείστε κωδικό ασφαλείας χρησιμοποιώντας σύμβολα μαζί με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Για λόγους ασφαλείας να αλλάζετε το password σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, κ.ά.).

 

GDPR- General Data Protection Regulation

Σε ισχύ από 25.05.2018 ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων

Ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 και τίθεται σε ισχύ τον Μάιο του 2018. Ο Κανονισμός έχει ως σκοπό την εναρμόνιση του νομικού πλαισίου για την προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όλες οι Επιχειρήσεις, Δημόσιοι Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) και ΟΤΑ, θα πρέπει να συμμορφωθούν με αυτόν μέχρι τις 25 Μαΐου 2018.

Οι εταιρείες που συλλέγουν στοιχεία για τους πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) θα πρέπει να συμμορφωθούν με αυστηρούς νέους κανόνες σχετικά με την προστασία των δεδομένων πελατών έως τις 25 Μαΐου. Ο κανονισμός για την γενική προστασία δεδομένων (GDPR) αναμένεται να θέσει ένα νέο πρότυπο για τα δικαιώματα των καταναλωτών όσον αφορά τα δεδομένα τους, και οι εταιρείες θα πρέπει να συμμορφωθούν.

Η συμμόρφωση θα προκαλέσει κάποιες ανησυχίες και νέες προσδοκίες από τις ομάδες ασφαλείας. Για παράδειγμα, το GDPR λαμβάνει μια ευρεία οπτική γωνία για το τι αποτελεί προσωπική πληροφορία αναγνώρισης. Οι εταιρείες θα χρειαστούν το ίδιο επίπεδο προστασίας για θέματα όπως η διεύθυνση IP ενός ατόμου ή τα δεδομένα cookies όπως κάνουν για το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης.

Το GDPR αφήνει πολλά για την ερμηνεία. Αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν ένα "εύλογο" επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα, για παράδειγμα, αλλά δεν καθορίζουν τι συνιστά "εύλογο". Αυτό δίνει στο διοικητικό όργανο της GDPR πολλά περιθώρια όσον αφορά την εκτίμηση των προστίμων για παραβιάσεις δεδομένων και μη συμμόρφωση.

Ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) οδηγεί τις επιχειρήσεις σε ένα σύστημα αυτοσυμμόρφωσης. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να συμμορφωθούν άμεσα στις νέες επιταγές του Κανονισμού και σε περίπτωση παραβίασης απειλούνται με πρόστιμα μέχρι 20.000.000 ευρώ ή έως το 4% του παγκόσμιου τζίρου της.

H εταιρεία μας προβαίνει προοδευτικά στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίζει την διαχείριση αλλά και την προστασία των δεδομένων είτε της ιδίας είτε των πελατών της σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Με την ευκαιρία αυτή δε, προβαίνoυμε σε ολικό επαναπροσδιορισμό των επιπέδων πρόσβασης και χρήσης στα προγράμματά μας, ώστε οι χρήστες να μπορούν κατά τις ανάγκες της επιχείρησής τους να προσαρμόζουν τη χρήση τους επαρκώς αλλά ταυτόχρονα εύκολα και κατανοητά.ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα της επιφύλαξης ή/και άρνησης εκτέλεσης παραγγελιών εφόσον γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο χρήστη τους λόγους για τη σχετική επιφύλαξη ή/και άρνηση
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι τιμές που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα αφορούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικές παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Αγορές από το φυσικό κατάστημα υπόκεινται στις τιμολογιακές πολιτικές του φυσικού καταστήματος.
 
ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η «Mark Milan» δεσμεύεται για την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που αφορούν τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντων. Στοιχεία για το κάθε προϊόν μπορείτε να πάρετε ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στις ιστοσελίδες μας και κάνοντας "κλικ" στο αντίστοιχο προϊόν, υπό την επιφύλαξη τυχόν τυπογραφικών λαθών που έχουν εκφύγει της προσοχής μας ή έχουν προκύψει χωρίς να το θέλουμε ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας για τεχνικούς ή άλλους λόγους.
Για όλα τα προϊόντα που περιέχονται στο «eshop.Mark Milan.gr» υπάρχουν ενδείξεις για την εκάστοτε διαθεσιμότητά τους.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα της επιφύλαξης ή/και άρνησης εκτέλεσης παραγγελιών εφόσον γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο χρήστη τους λόγους για τη σχετική επιφύλαξη ή/και άρνηση
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι τιμές που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα αφορούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικές παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Αγορές από το φυσικό κατάστημα υπόκεινται στις τιμολογιακές πολιτικές του φυσικού καταστήματος.
 
ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η «Mark Milan» δεσμεύεται για την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που αφορούν τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντων. Στοιχεία για το κάθε προϊόν μπορείτε να πάρετε ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στις ιστοσελίδες μας και κάνοντας "κλικ" στο αντίστοιχο προϊόν, υπό την επιφύλαξη τυχόν τυπογραφικών λαθών που έχουν εκφύγει της προσοχής μας ή έχουν προκύψει χωρίς να το θέλουμε ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας για τεχνικούς ή άλλους λόγους.
Για όλα τα προϊόντα που περιέχονται στο «eshop.Mark Milan.gr» υπάρχουν ενδείξεις για την εκάστοτε διαθεσιμότητά τους.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει σαφές ότι οι χρόνοι παράδοσης της παραγγελίας σας, εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων στις αποθήκες μας.
Σε περίπτωση που το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωσή σας περί της μη διαθεσιμότητας του.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Τα δικτυακό κατάστημα «eshop.markmilan.gr» και όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του (φωτογραφίες, κείμενα, γραφικά, υπηρεσίες, προϊόντα, ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά σήματα που αντιπροσωπεύουν την «Mark Milan» και το ηλεκτρονικό της κατάστημα), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου.
Ως εκ τούτου απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση των παραπάνω, εκτός αν υπάρχει η σχετική έγγραφη άδεια της «Mark Milan».

 

GDPR- General Data Protection Regulation

Σε ισχύ από 25.05.2018 ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων

Ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 και τίθεται σε ισχύ τον Μάιο του 2018. Ο Κανονισμός έχει ως σκοπό την εναρμόνιση του νομικού πλαισίου για την προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όλες οι Επιχειρήσεις, Δημόσιοι Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) και ΟΤΑ, θα πρέπει να συμμορφωθούν με αυτόν μέχρι τις 25 Μαΐου 2018.

Οι εταιρείες που συλλέγουν στοιχεία για τους πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) θα πρέπει να συμμορφωθούν με αυστηρούς νέους κανόνες σχετικά με την προστασία των δεδομένων πελατών έως τις 25 Μαΐου. Ο κανονισμός για την γενική προστασία δεδομένων (GDPR) αναμένεται να θέσει ένα νέο πρότυπο για τα δικαιώματα των καταναλωτών όσον αφορά τα δεδομένα τους, και οι εταιρείες θα πρέπει να συμμορφωθούν.

Η συμμόρφωση θα προκαλέσει κάποιες ανησυχίες και νέες προσδοκίες από τις ομάδες ασφαλείας. Για παράδειγμα, το GDPR λαμβάνει μια ευρεία οπτική γωνία για το τι αποτελεί προσωπική πληροφορία αναγνώρισης. Οι εταιρείες θα χρειαστούν το ίδιο επίπεδο προστασίας για θέματα όπως η διεύθυνση IP ενός ατόμου ή τα δεδομένα cookies όπως κάνουν για το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης.

Το GDPR αφήνει πολλά για την ερμηνεία. Αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν ένα "εύλογο" επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα, για παράδειγμα, αλλά δεν καθορίζουν τι συνιστά "εύλογο". Αυτό δίνει στο διοικητικό όργανο της GDPR πολλά περιθώρια όσον αφορά την εκτίμηση των προστίμων για παραβιάσεις δεδομένων και μη συμμόρφωση.

Ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) οδηγεί τις επιχειρήσεις σε ένα σύστημα αυτοσυμμόρφωσης. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να συμμορφωθούν άμεσα στις νέες επιταγές του Κανονισμού και σε περίπτωση παραβίασης απειλούνται με πρόστιμα μέχρι 20.000.000 ευρώ ή έως το 4% του παγκόσμιου τζίρου της.

H εταιρεία μας προβαίνει προοδευτικά στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίζει την διαχείριση αλλά και την προστασία των δεδομένων είτε της ιδίας είτε των πελατών της σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Με την ευκαιρία αυτή δε, προβαίνoυμε σε ολικό επαναπροσδιορισμό των επιπέδων πρόσβασης και χρήσης στα προγράμματά μας, ώστε οι χρήστες να μπορούν κατά τις ανάγκες της επιχείρησής τους να προσαρμόζουν τη χρήση τους επαρκώς αλλά ταυτόχρονα εύκολα και κατανοητά.